جناب آقای !بلر

شنیدم که اخیرا در اظهاراتی مثل همه ادوار کاری تان تیغ اتهام و برچسب زنی را علیه جمهوری اسلامی و ایران کشیده اید و نوکران اصلاح طلبتان هم بدنبال شما دویده اند ، لذا لازم دیدم بعنوان یک جوان دانشجوی ایرانی بعضی از موضوعات را برای شما یادآوری کنم.

اول اینکه شما در مقام یک جنایتکار جنگی که خاورمیانه ای ها از شما و دولت و عملکردتان هنوز هم در دل و دیده نشانی از زخم های بزرگ دارند ، چگونه به خود حق میدهید پا را از گلیم حقیر و بسیرا بدنامتان درازتر کرده و به خاورمیانه و ایران برسانید تا ادای موجودات زنده را دربیاورید؟

چطور هنوز با گذشت سالها از خون ریزی مردم عراق بعنوان یک جنایتکار جنگی خود را در مقام یک چهره بین المللی که صاحب نظر است ارزیابی میکنید؟

آقای بلر آن روزی بلیط شما را به کمتر از یک پنی دوستان آمریکایی تان به آتش کشیده بودند که مست بوی نفت عراقی ها و عرب ها شده بودید و این مطلب را هنوز به خاطر کند ذهنی و عقب افتادگی سیاسی نفهمیده ای.

هنوز نفهمیده ای که چرا محبوبیت نداشته ات در انگلیس به کمتر از 24 درصد شرکت کنندگان در انتخابات کاهش یافت و قطعا نخواهی فهمید که چرا بنابر همان گزارش های موسسات نظر سنجی غربی و انگلیسی تنها در بهترین شرایط کاری ات در دولت انگلستان 57 درصد مخالف جدی در بدنه ملت داشتی.

این روزها که تو اظهار نظر میکنی یادم می افتد که رقیب انتخاباتی ات از رسوایی عظیمی پرده انداخت که هیچ گاه فراموش شدنی نیست و آن خبری بود مبنی بر 3000 جنایت در دولت تو:

دولت بلرنخست وزیر انگلیس از می  سال 1997 به طور کلی 3 هزار و 23 مورد تخلف را با خود به همراه داشته است که از این میزان 1 هزار و 169 مورد در قانون اولیه انگلیس معرفی شده و 1 هزارو 854 مورد نیز در قانون ثانویه آمده است. تخلفات ایجاد شده در دوره حزب کارگر در مقایسه با دولت گذشته محافظه کار این کشور دو برابر افزایش داشته است.

و تو در شرایطی به عراق لشکر کشیدی که 85 درصد از مردمی که به تو رای داده بودند با این تصمیم احمقانه مخالف بودند و جرم و جنایت در انگلیس تنها در دوره جنابعالی 50 درصد افزایش یافته بود.

این جنایات درلندن بیشتر صورت می گیرد و بنا به آماری که نیروهای پلیس ارائه داده اند،آمار جنایت در لندن بیش از50 درصد  گزارش شده مثلا در سال 2005، 164 مورد بین ماههای آوریل و اکتبرگزارش شده که این رقم نسبت به سال قبل از آن در همین مدت 108 مورد بوده است.

بنا به گزارش نیروهای پلیس که مسئولیت رسیدگی به جنایات مربوط به اسلحه را در مناطق دیگر انگلیس بر عهده داشتند، سال گذشته 536 نفر از مجرمین دستگیر شده اند و 5.5 کیلو گرم مواد مخدر نیز کشف شده است.

در خارج از شهر لندن نیز این آمار افزایش داشته مثلا در منطقه "بدفورد شایر" این آمار با توجه به رقم 173 مورد در سال 2004 و 207 مورد در سال 2005، % 20 افزایش داشته است و تعداد افراد حامل سلاح گرم نیز از 19 درصد به 43 درصد رسیده است.

حالا آقای بلر از اعتراضات مردم و سرکوب دانشجویان در دولت تو تنها صرف نظر میکنیم و میگذرم.

آقای بلر تو بودی که حزب کارگر را به خاکستر نابودی نشاندی با آنهمه محبوبیت مثال زدنی و آنهمه دریات و شجاعتت در رفع و رجوع مسائل کشوری که تحت مدیریتت بود.

ما مثالی داریم که میگوید چراغی که خانه نیازمندش است برای مسجد حرام است ، این اشاره ای است به وضعیتی که دوستان سیاسی تو در انگلیس و در برابر مردمی تجربه میکنند که طی دو هفته بیش از چهار هزار نفرشان دستگیر ، سرکوب و روانه زندان ها شده اند.

انصافا بهتر نیست بجای حرف زدن از ایران ، بدنبال نجات جان شهروندان انگلیسی از بازداشت ها و برخوردهای قرون وسطایی دوستان سیاسی ات در دولت باشی؟

فعلا بقیه کارهایی را که کرده ای را به خواهر زن مسلمانت میبخشم ، راستی آقای بلر میبینی تا کجا پیش رفتیم؟

حالا بعنوان یک دانشجوی ایرانی به تو یادآوری میکنم بهتر است قبل ازینکه سوژه استفاده مشتی احمق شوی ، تنها کمی قبل از دهان گشودن به چیزی که بر زبانت خواهی آورد فکر کنی تا اینطور اسباب خنده دیگران نشوی.